2C

Påbyggnadsutbildningar (A och B) och stödjande insatser

Utbildningsinsats

 • Påbyggnadsutbildning (A & B) och andra stödjande insatser

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckling av påbyggnadsutbildning efter spår 2A eller 2B för elever som ej fått en hållbar anställning eller tillräckliga förutsättningar att läsa vidare i spår 3.
 • Utveckling av matchning och stöd (inkl. handledarutbildning, arbetsmarknadskunskap, digital kompetens och brygga/stöd elev – arbetsgivare)
 • Integrering av normkritisk studie- och yrkesvägledning
 • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd
 • Utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Syfte

 • Snabbare språkutveckling
 • Ökad motivation till utbildning och arbete
 • Arbetslivserfarenhet
 • Ökad kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad
 • Ökad anställningsbarhet/ matchningsbarhet  och/eller förutsättningar att läsa vidare i utbildningsspår 3