Välkommen till Yrkesväg

Yrkesväg ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet. 

I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom Vuxenutbildningen utifrån en beprövad modell som består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med ett 20-tal partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och pågår från november 2022 till och med juni 2026.

Elever studerar i klassrum under vuxenutbildning.

Nyheter

Film från Yrkesväg Åmål

Yrkesväg Åmål har tagit fram en film om sitt framgångsrika samarbete med näringsliv och arbetsgivare. Filmen visar vilka positiva effekter