Välkommen till Yrkesväg

Yrkesväg ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet. 

I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom Vuxenutbildningen utifrån en beprövad modell som består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med ett 20-tal partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och pågår från november 2022 till och med juni 2026.

Elever studerar i klassrum under vuxenutbildning.

Nyheter

Åmål Gruppbild

Den digitala resan fortsätter i Åmål

Den 1 september samlades Yrkesvägs projektmedarbetare i Åmål för en utbildningsdag i digital kompetens. Aida Baxholm, utvecklingsledare i Yrkesväg, Länsstyrelsen Örebro delade med sig av sina erfarenheter. Personal från vuxenutbildningen i Åmål, personal från jobb och utvecklingscentrum i Åmål samt

Bild på Yrkesväg-, Länsstyrelsen Värmland- och EU-logotyp samt text november 2022 - juni 2026.

Film om Yrkesväg

Vill du veta bakgrunden till Yrkesväg? Vilka de goda resultaten är som projektet bygger vidare på? Och hur projektets utbildningsmodell ser ut? I en kort film får du veta mer.