Välkommen till Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av EU genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Yrkesväg ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. 

Projektet bygger på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland där en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell utvecklades. Utbildningsmodellen kortade vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män. Yrkesväg fortsätter att utveckla modellen, målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser för denna målgrupp inom Vuxenutbildningen. Arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för målgruppens integration. 

Yrkesväg ägs av Länsstyrelsen Värmland och genomförs tillsammans med ett 20-tal partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. 

Projektet pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026. 

Elever studerar i klassrum under vuxenutbildning / Svenska för invandrare med mixad etnicitet

Nyheter

Yrkesväg jobbar aktivt med jämställdhet

För oss i Yrkesväg är det viktigt att jämställdhet genomsyrar hela projektet och vi kommer att jobba aktivt med jämställdhet på olika sätt. Ett exempel är genom ett av våra strategiska temaområden som handlar om att utveckla metoder och arbetssätt

Lära av varandras erfarenheter

Under fyra transregionala lärträffar har delprojektledare och projektpartners i Yrkesväg fått möjlighet att ta del av utvecklingsarbetet med de tre utbildningsspåren som ingår i utbildningsmodellen som togs fram i Yrkesväg Värmland, och som nu används i Yrkesväg.

Evenemang (IT-testar)

Inget evenemang hittades!

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.