2B

Yrkesinriktade orienteringskurser förberedande för spår 3

Utbildningsinsats

 • Yrkesinriktade kurser/orienteringskurser eller förberedande kurser för spår 3

Exempel på utvecklingsområden

 • Utveckling av yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI), integrerat med bl.a. yrkesinriktade kurser/delkurser eller orienteringskurser, samt praktik eller arbetsplatsförlagd lärande (APL) i syfte att göra eleverna direkt matchningsbara mot arbete eller att ge dem förutsättningar att läsa vidare i spår 3
 • Utveckling av arbete med APL-platser; anskaffning av platser, språk- och kundkapsutvecklande arbetssätt (SKUA)-anpassad handledarutbildning, stöd till handledare & metoder för uppföljning & integrering av praktiska erfarenheter/kunskaper i undervisningen
 • Utveckling av matchning och stöd (inkl. handledarutbildning, arbetsmarknadskunskap, digital kompetens och brygga/stöd elev – arbetsgivare)
 • Integrering av normkritisk studie- och yrkesvägledning
 • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd
 • Utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Syfte

 • Snabbare språkutveckling
 • Ökad motivation till utbildning och arbete
 • Arbetslivserfarenhet
 • Ökad kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad
 • Ökad anställningsbarhet/ matchningsbarhet  och/eller förutsättningar att läsa vidare i utbildningsspår 3