Nyheter

Den digitala resan fortsätter i Åmål

Den 1 september samlades Yrkesvägs projektmedarbetare i Åmål för en utbildningsdag i digital kompetens. Aida Baxholm, utvecklingsledare i Yrkesväg, Länsstyrelsen Örebro delade med sig av

Film om Yrkesväg

Vill du veta bakgrunden till Yrkesväg? Vilka de goda resultaten är som projektet bygger vidare på? Och hur projektets utbildningsmodell ser ut? I en kort film får du veta mer.

Yrkesväg presenterades på jämställdhetskonferens

Idag har Maria Edvardsson, delprojektledare i Yrkesväg, Karlstad och Madeleine Bäckström, rektor på vuxenutbildningen Tingvalla i Karlstads kommun berättat om Yrkesväg på Genius 2023 på KCCC i Karlstad.

Yrkesväg jobbar aktivt med jämställdhet

För oss i Yrkesväg är det viktigt att jämställdhet genomsyrar hela projektet och vi kommer att jobba aktivt med jämställdhet på olika sätt. Ett exempel är genom ett av våra strategiska temaområden som handlar om att utveckla metoder och arbetssätt för att stärka målgruppens kunskaper inom mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa och föräldraskap.

Lära av varandras erfarenheter

Under fyra transregionala lärträffar har delprojektledare och projektpartners i Yrkesväg fått möjlighet att ta del av utvecklingsarbetet med de tre utbildningsspåren som ingår i utbildningsmodellen

Projektledarträff i Yrkesväg

Den 22-24 februari var det dags för den första fysiska projektledarträffen i Yrkesväg som tog plats i Karlstad. Under tre dagar fick projektledarna lära känna varandra, prata om sina förväntningar på projektet och delta i den första av fyra utbildningstillfällen inom projektledarutveckling.