Bakgrund

Bakgrunden till Yrkesväg är att det idag finns en efterfrågan av arbetskraft i Sverige. Många arbetsgivare och branscher kräver specifik yrkesutbildning samtidigt som det finns en brist av målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen som leder till arbete för personer med medborgar­skap i ett land utanför EU.

Yrkesväg bygger vidare på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland som drevs av Länsstyrelsen Värmland. I Yrkesväg Värmland utvecklades en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell som kortat vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män. Yrkesväg bygger vidare på utbildningsmodellen, och utvecklar den genom att lägga till fler utvecklingsområden.

Mål

Projektets övergripande mål är förbättrad integration och möjligheter för personer med medborgar­skap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Målgrupper

Det finns två målgrupper i projektet Yrkesväg.

Film om Yrkesväg

Filmen presenterar Yrkesvägs bakgrund i projektet Yrkesväg Värmland och några av de goda resultaten som Yrkesväg bygger vidare på. Filmen vänder sig främst till yrkesverksamma och aktörer inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), arbetsmarknads- och integrationsenheter och individ- och familjeomsorg.

Yrkesväg och filmen medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Bilder och intervjuer är hämtade från projektet Yrkesväg Värmland. En längre film om Yrkesväg Värmland finns på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.
Yrkesväg Värmland | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)