2A

Jobbspår

Utbildningsinsats

  • Jobbspår

Utvecklingsområden

  • Utveckling av kortare jobb- eller branschspår i samverkan mellan vuxenutbildning (VUX) och arbetsmarknadsenheter (AME) i syfte att göra eleverna direkt matchningsmara mot arbete
  • Utveckling av matchning och stöd (inkl. handledarutbildning, arbetsmarknadskunskap, digital kompetens och brygga/stöd elev – arbetsgivare)
  • Integrering av normkritisk studie- och yrkesvägledning
  • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd
  • Utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Syfte

  • Snabbare språkutveckling
  • Arbetslivserfarenhet
  • Ökad motivation till utbildning och arbete
  • Ökad anställningsbarhet och matchningsbarhet