Utbildningsspår 3

Kombinationsutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp 2 Yrkesutbildning i kombination med SFI/och eller SVA + stödjande insatser

I utbildningsspår 3 integreras svenska för invandrare (SFI) eller svenska som andraspråk (SVA) med en gymnasial yrkesutbildning och andra stödjande insatser.

Utbildningsinsatser

  • Kombinationsutbildning; yrkesutbildning i kombination med SFI och/eller SVA + stödjande insatser

Utvecklingsområden

  • Utveckling av kombinationsutbildning med SFI/SVA och stödjande insatser
  • Utveckling av matchning och stöd (inkl. handledarutbildning, arbetsmarknadskunskap, digital kompetens och brygga/stöd elev – arbetsgivare)
  • Integrering av normkritisk studie- och yrkesvägledning
  • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd
  • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd

Syfte

  • Stärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande
  • Ökad kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad, samt digital kompetens
  • Ökad anställningsbarhet och matchningsbarhet