Utbildningsspår 2

Yrkesinriktad SFI och Jobbspår. Målgrupp 1

I utbildningsspår 2 integreras svenska för invandrare (SFI) med yrkesinriktade kurser, delkurser och orienteringskurser, samt praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, för bli matchningsbar mot arbete, eller få förutsättningar att läsa vidare i spår 3.

Utbildningsinsatser

 • A – Jobbspår
 • B – Yrkesinriktade orienteringskurser/ förberedande kurser

Utvecklingsområden

 • Utveckling av jobbspår och utbildningsinsatser i samarbete mellan vuxenutbildning (VUX) och arbetsmarknadsenheter (AME)
 • Utveckling av yrkesinriktade orienteringskurser/ förberedande kurser inför spår 3
 • Utveckling av påbyggnadsutbildning och andra stödjande insatser i syfte att täcka glappet mellan anställning eller övergång till spår 3 (i samverkan mellan VUX/AME/integration)
 • Utveckling av matchning och stöd (inkl. handledarutbildning, arbetsmarknadskunskap, digital kompetens och brygga/stöd elev – arbetsgivare)
 • Integrering av normkritisk studie- och yrkesvägledning
 • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd
 • Utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Syfte

 • Snabbare språkutveckling
 • Ökad motivation till utbildning och arbete
 • Ökad kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad, samt digital kompetens
 • Ökad anställningsbarhet och matchningsbarhet
 • Förutsättning att läsa vidare i utbildningsspår 3