Utbildningsspår 1

Arbetslivsorienterad SFI Målgrupp 1 Praktisk SFI

I utbildningsspår 1 används en modell som består av svenska för invandrare (SFI), orienteringskurser på grundläggande nivå och språkträningsplats hos en arbetsgivare.

Utbildningsinsats

 • Praktisk SFI

Utvecklingsområden

 • Utveckling av Praktisk SFI (heltidsstudier med bl.a. SFI + orienterings-kurs + språkträningsplats)
 • Utveckling av innehåll i orienteringskurser (t.ex. arbetsliv/ arbetsmarknad, grundläggande digital kompetens, studie- och yrkesval, studieteknik, modersmålsstöd/studiehandledning)
 • Utveckling av arbete med språkträningsplatser; anskaffning av platser, anpassad handledarutbildning, stöd till språkhandledare och metoder för uppföljning
 • Utveckla och säkerställa uppdrag och insatser kopplat till sammanhållen utbildning, utbildningsplikt och utbildningsplaner
 • Integrering av normkritisk studie- och yrkesvägledning
 • Integrering av arbete med mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd

Syfte

 • Snabbare språkutveckling
 • Ökad motivation till utbildning och arbete
 • Ökad kunskap om arbetsliv och arbetsmarknad, samt digital kompetens
 • Val av yrke/bransch för vidare studier
 • Förutsättning att läsa vidare i utbildningsspår 2