Utbildningsmodellen

Som grund i Yrkesväg används en målgruppsanpassad och holistisk utbildningsmodell. Modellen som utvecklades i ”Yrkesväg Värmland” består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser med praktiska inslag och på heltid.  I alla tre utbildningsspår ingår praktiskt lärande. Alla tre utbildningsspåren ska leda till arbete och egen försörjning. 

De tre utbildningsspåren i modellen

Utbildningsspår 3

Kombinationsutbildning på gymnasial nivå.
Målgrupp 2
Yrkesutbildning i kombination med SFI/och eller SVA + stödjande insatser

2B

Yrkesinriktade orienteringskurser förberedande för spår 3

Målgrupper

Det finns två målgrupper i projektet Yrkesväg.

  • MÅLGRUPP 1: Tredjelandsmedborgare (TLM) med kort eller ingen skolbakgrund som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete och inte bedöms klara av studier på gymnasial nivå.
  • MÅLGRUPP 2: Tredjelandsmedborgare (TLM) med viss utbildningsbakgrund, som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete och som bedöms klara av studier på gymnasial nivå.