Strategiska temaområden

Det finns tio strategiska temaområden i Yrkesväg. Temaområdena är viktiga att arbeta med oavsett vilket eller vilka utbildningsspår som kommunen valt att arbeta med i projektet. Temaområdena har bland annat stort fokus på utveckling av nya metoder och arbetssätt i samverkan mellan olika verksamheter med elevens behov i fokus.

Alla kommuner har valt temaområden utifrån de behov och förutsättningar som finns i respektive kommun och det kommer finnas möjlighet att välja till ytterligare temaområden längs vägen säger. Projektet anordnar transregionala lärträffar kring varje strategiskt temaområde i syfte att kommunerna ska kunna utbyta idéer, kunskaper, metoder, material och erfarenheter med varandra.

Projektets strategiska temaområden är: