111 miljoner till nytt integrationsprojekt

Migrationsverket har beviljat Länsstyrelsen Värmland 111 354 874 SEK i projektmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden för projektet Yrkesväg.

Projektperioden löper från 1 november 2022 till 30 juni 2026 och genomförs i samverkan med Region Värmland och tio kommuner i länet, samt med kommuner och länsstyrelsen i Dalarna, Västra Götaland och Örebro.

Yrkesväg bygger vidare på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland som drevs av Länsstyrelsen Värmland och genomfördes tillsammans med Region Värmland samt åtta av länets kommuner. I Yrkesväg Värmland utvecklades en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell som kortat vägen till arbete för 366 utrikesfödda kvinnor och män. Det nya projektet kommer att bygga vidare på den framtagna utbildningsmodellen, och utveckla modellen vidare genom att lägga till fler utvecklingsområden.

Yrkesväg ska bidra till att motverka bristande integration och hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare (personer från länder som inte är med i EU) som till stor del beror på avsaknad av relevant utbildning. Många branscher kräver specifik yrkesutbildning och projektet ska därför utveckla målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser för TLM inom Vuxenutbildningen.

Projektets övergripande mål är förbättrad integration samt förbättrade möjligheter för TLM att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden, och därmed öka TLM:s anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

A