Årets samarbetspartners i Åmål

Ann-Kristin Frisk, Kulturskolan Åmål, och Lena Andrén, Andrén Motor, utses till årets samarbetspartners av Yrkesväg i Åmål.

Ann-Kristin Frisk tillsammans med den kvinnokör som hon leder.

Synliggöra och lyfta

Ykesväg Åmål har instiftat pris till samarbetspartners för att synliggöra det goda arbetet som görs och lyfta positiva exempel.

Årets kommunala samarbetspartner

Ann-Kristin Frisk, Kulturskolan Åmål, utses till årets kommunala samarbetspartner med följande motivering:

”Genom sitt stora engagemang för Yrkesvägs deltagare skapar Ann-Kristin Frisk en trygg och humoristisk miljö för lärandet. Med ett leende på läpparna tar hon sig an alla utmaningar som sång och texter kan innebära. Hon uppmuntrar, ingjuter självförtroende och mod som gör att våra deltagare känner sig sedda, viktiga och trygga.”

Årets privata samarbetspartner

Lena Andén, Andrén Motor, utses till årets privata samarbetsparter med följande motivering:

”Genom sitt genuina framåttänkande och inkluderande arbetssätt är Andrén Motor med Lena Andrén i spetsen en inspiratör i sitt sätt att leda, vara lyhörd och skapa miljö där individen kan blomstra och känna sig sedd.”

Lena Andrén, Andrén Motor, tillsammans med Dragica Catibusic, delprojektledare Yrkesväg Åmål.