Den digitala resan fortsätter i Åmål

Åmål Gruppbild

Den 1 september samlades Yrkesvägs projektmedarbetare i Åmål för en utbildningsdag i digital kompetens. Aida Baxholm, utvecklingsledare i Yrkesväg, Länsstyrelsen Örebro delade med sig av sina erfarenheter. Personal från vuxenutbildningen i Åmål, personal från jobb och utvecklingscentrum i Åmål samt personal från Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland deltog också på utbildningen. Utbildningen, som heter […]