BIP – en studie som visar på vilka indikatorer och parallella insatser som leder till jobb

Den 31 maj hade Yrkesväg en kick-off om BIP med över 50 deltagare. Yrkesväg kommer arbeta med BIP som ett verktyg för dialog, skattning och stegförflyttning inom bland annat det strategiska temaområdet A. Kartläggning och progressionsmätning.

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är interna­tionellt den hittills mest omfattande progressionsmätnings­studie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i arbete. BIP har under­sökt sam­bandet mellan utvalda indikatorer för anställnings­barhet och sannolikheten att få ett jobb.

BIP är ett samarbetsprojekt som involverat både praktiker och forskare. BIP-studien identifierade elva indikatorerna och genomförde systematiska mätningar för progression för anställnings­barhet. Indikatorerna mäter olika dimensioner av att vara anställ­ningsbar, från arbets­marknadsinriktade förhållanden till mer sociala, personliga och hälsomässiga förhållanden. Indikatorerna har omsatts till frågor som har ställts till både deltagarna och handledarna. Den gemensamma nämnaren för indikatorerna är att de går att påverka med olika insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna.

Parallella insatser och typ av insats har avgörande betydelse

BIP-studien visar att det är mycket betydelsefullt att erbjuda arbetslösa individer insatser för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Typ av insats har också en avgörande betydelse.

De jobbfokuserande insatserna var bäst på att skapa progres­sion mot arbets­marknaden. Kompetenshöjande, sociala och hälso­relaterade insatser skapade i sig själva inte progression mot arbetsmarknaden. Det gör de bara om de kombinerades med en jobbfokuserande insats. Jobbfokuserande insatser i kombination med andra insatser har visat sig ge mest effekt.

Handläggaren har avgörande betydelse

Handledarens arbete innebär att stärka individens relevanta kunskaper och kompetenser som ökar sannolikheten för individen att böjar söka och hitta arbete. BIP-studien visar att handledaren är centrala aktörer som direkt kan påverka individens chans att få ett arbete. BIP har särskilt analyserat vad indikatorn ”Hand­läggarens tro på att individen får jobb” har för betydelse för individens jobbsan­nolikhet. BIP har även påvisat att byte av hand­ledare påverkar individens chanser att få ett jobb eller börja studera.

– Här är det viktigt att handledaren arbetar med tillit, kontinuitet och har ett arbetsfokus för att på ett professionellt sätt ge deltagaren bästa förutsättningar att nå sina mål och öka sina chanser till jobb och utbildning, säger Helena Bengtsson Edgren, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Intresset för BIP i Yrkesväg är stort och i höst anordnas de första utbildningstillfällena.

På Växthusets kompetencecenters webbplats i Danmark finns information om BIP. Här går det även ta del av flera rapporter som översatts till svenska.