Den digitala resan fortsätter i Åmål

Den 1 september samlades Yrkesvägs projektmedarbetare i Åmål för en utbildningsdag i digital kompetens. Aida Baxholm, utvecklingsledare i Yrkesväg, Länsstyrelsen Örebro delade med sig av sina erfarenheter. Personal från vuxenutbildningen i Åmål, personal från jobb och utvecklingscentrum i Åmål samt personal från Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland deltog också på utbildningen.

Åmål Gruppbild
Åmål Gruppbild

Utbildningen Att utbilda i digital kompetens, är en endagsutbildning som riktar sig till tjänstepersoner som möter målgruppen nyanlända tredjelandsmedborgare i sitt arbete kopplat till frågor om digital kompetens. Utbildningen, som togs fram i AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens, har som målsättning att stärka nyanländas digitala kompetens. Detta görs genom att ta fram en modell för systematiskt arbete, i syfte att arbeta med just digital kompetens. Modellen heter Den digitala resan och är en processmodell i fyra steg som fokusera på att introducera, kartlägga tidigare kunskaper, utbilda samt etablera individen i det digitala samhället.

Projektets lärdomar och resultat resulterade i tjänstepersonsutbildningen. Deltagarna får även ta del av modellens utbildningspaket och metodstöd efter utbildningen för att själva börja vägleda och utbilda målgruppen i digital kompetens. Målet är att inspirera med en färdig modell som verksamheten kan anpassa till sin egen organisation, med förhoppning om att inom kommunen samverka över förvaltningsgränser kring digital kompetens.

– Det är otroligt viktigt att i ett tidig skedde introducera digitala medel till våra deltagare och att stötta dem i att lära sig grundläggande kunskaper för att förstå och kunna använda digitala verktyg. Att ta del av informationen idag var otroligt värdefullt då man har utvecklat och provat sig fram till utbildningspaket och metod som nu är tillgängliga. Det bästa är att man har Aida Baxholm som stöd ifall olika frågor och funderingar uppkommer, säger Dragica Catibusic delprojektledare för Yrkesväg i Åmåls kommun som deltog i utbildningsdagen.

Aida Baxholm
Aida Baxholm