Film om Yrkesväg

Vill du veta bakgrunden till Yrkesväg? Vilka de goda resultaten är som projektet bygger vidare på? Och hur projektets utbildningsmodell ser ut? I en kort film får du veta mer.

Projektet Yrkesväg jobbar för att förbättra möjligheterna för personer med medborgarskap i ett land utanför EU, att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet. I en kort film presenteras Yrkesvägs bakgrund i projektet Yrkesväg Värmland och några av de goda resultaten som Yrkesväg bygger vidare på.

Filmen vänder sig främst till yrkesverksamma och aktörer inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), arbetsmarknads- och integrationsenheter och individ- och familjeomsorg.

Yrkesväg och filmen medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Bilder och intervjuer är hämtade från projektet Yrkesväg Värmland. En längre film om Yrkesväg Värmland finns på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.
Yrkesväg Värmland | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)