Första året med Yrkesväg i Åmål

Fredag den 1 december anordnades den årliga Yrkesväg-träffen i Åmål. Syftet var en tillbakablick på vad de gjort under året som gått, var de står nu och hur de ser på framtiden.

Många parter representerade

Deltog i träffen gjorde projektpersonalen, styrgruppen, representanter från arbetsmarknadsenheten Jobbcentrum, individ- och familjeomsorgen, Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, samarbetspartners och sist men inte minst fantastiska deltagare.

Samverkan en framgångsfaktor

I uppstarten av projektet fanns en skräckblandad förtjusning över det stora maskineriet och de krav som fanns. Nu är känslan istället stolthet över vad de tillsammans har åstadkommit under året.

En av Åmåls framgångsfaktorer är samverkan på flera plan: inom den egna verksamheten, inom kommunen och med övriga kommuner i Yrkesväg.

– Det är först nu idag som jag förstår att ett år har gått och att så mycket har hänt, säger Johan Lundberg, lärare på SFI.

– Det är otroligt viktigt att blicka tillbaka, arbeta med det vi har och ta vara på varandras kompetenser för att kunna arbeta framåt mer resurseffektivt, säger delprojektledare Dragica Catibusic.

Övningar, körsång och utmärkelser

Andra programpunkter var:

• Gruppövning med ”tänkarhattar”.
• Kvinnokören, bestående av deltagare i projektet, uppträdde och inte ett öga var torrt.
• Två utmärkelser delades ut för att synliggöra arbetet som görs och lyfta positiva exempel. Mer info om detta kommer…

Allt är möjligt!

Yrkesväg Åmål blickar framåt med ledorden: allt är möjligt om vi gör det tillsammans!