Givande Yrkesväg-träff i Åmål

Nyligen samlades den centrala styrgruppen, delprojektledare, projektkoordinatorer med flera i Åmål för ett gemensamt dygn. På programmet stod centralt styrgruppsmöte, styrgruppsutbildning, verksamhetsbesök, erfarenhetsutbyte, gruppövningar och mycket annat.

Hela gänget som samlades i Åmål.

Möte, utbildning och studiebesök

Det var en rejäl Yrkesväg-delegation som träffades i Åmål. Först på dagordningen stod centralt styrgruppsmöte, följt av styrgruppsutbildning med Indea.

Därefter var det dags för ett verksamhetsbesök hos Andrén Motor där tre områden behandlades:

  • Beskrivning av företaget, hur de tar hand om praktikanter, värdegrund, kommunikation internt och med nya individer som kommer in i gruppen.
  • Hur jobbar vi med språkträning och praktik i projekt Yrkesväg? Berättelse om hur det är att vara deltagare i Yrkesväg.
  • Rundvisning, smarta lösningar, företagsvision och tipspromenad.
Studiebesök på Andrén Motor.
Studiebesök på Andrén Motor.

Erfarenhetsdelning och övningar

Dag två inleddes med erfarenhetsdelning från Åmål. Kristoffer Ljung, näringslivs- och kommunikationschef, pratade om företagsfokus, kommunikation och synlighet. Ninni Rehnberg, rektor, på föräldrakooperativet Barnhagen, berättade om hur de arbetar med handledarrollen, kommunikation och horisontella principer.

Därefter blev det grupp- och diskussionsövningar under ledning av Rose-Marie Larsson, förstelärare SFI. Med hjälp av tankemetoden ”Sex tänkarhattar”, eller ”de Bonos hattar”, fick hon församlingen att tänka kreativt och ur olika perspektiv.

Rose-Marie Larsson pratade om ”tänkarhattar”.
Gruppövning.
Gruppövning.

”En otrolig styrka”

Dragica Catibusic är delprojektledare för Yrkesväg i Åmål.

– Fysiska träffar där vi får se, uppleva och samtala med företagare, handledare, styrgruppen, projektledarna, länsstyrelserna och få dela med oss av erfarenheter och kunskap är en otrolig styrka i Yrkesväg. Vi är en härlig blandning av stora och små kommuner och alla kan bidra med något. Vi är så tacksamma att alla ville hälsa på oss och vi ville visa upp hur vi jobbar och vad vi har lyckats med tack vore deltagandet i projekt Yrkesväg. Tillsammans är vi starkare, säger Dragica.

Rose-Marie Larsson och Dragica Catibusic.

”Lär och inspireras av varandra”

Annika Andersson är projektkoordinator på Yrkesvägs centrala projektkontoret på Länsstyrelsen Värmland.

– Det är en ynnest att få vara med och göra Yrkesväg och när vi träffas blir det ännu tydligare vad vi kan åstadkomma gemensamt. Vi lär och inspireras av varandra hela tiden och sakta men säkert bidrar vi till att alla människors olika kompetenser tillvaratas, säger Annika.

”Byggt på värme och medmänsklighet”

Marcus Wihk, biträdande kommundirektör i Arvika kommun, är ordförande i Yrkesvägs centrala styrgrupp.

– Det är slående hur Yrkesväg är ett projekt byggt, inte bara på otroligt hög professionalitet utan framför allt, på värme och mänsklighet. Det märks i det vi gör och det märks väldigt tydligt när vi träffas så som i Åmål. Kraften i Yrkesväg är svårslagen och tack vare den kommer vi att förändra systemet för vägen till arbete och egen försörjning, säger Marcus Wihk.

Marcus Wihk.
Rose-Marie Larsson uppvaktades av rektor Karin Rolfsman för sin insats under dagen.
Dragica Catibusic uppvaktades av rektor Karin Rolfsman för sin insats under dagen.