Grattis till nyutbildade vårdbiträden i Hagfors

I Hagfors är en grupp på nio kvinnor nu färdigutbildade vårdbiträden. Under ett år har de kombinerat yrkes- och språkstudier med målet att kunna försörja sig själva.
Nu har flera av dem redan klart med jobb och planerar att studera vidare till undersköterskor.
Vägen dit har inte varit lätt, men de har kämpat hårt för att nå sina mål. Och drömmarna stannar inte här, säger projektledare Liliana Melén.

Några av eleverna tillsammans med sina lärare.

”Erbjuder stora arbetsmöjligheter”

Det firades med betygsutdelning och tårta när eleverna var i mål med sina studier till vårdbiträden.

Nio kvinnor med rötter i andra länder utanför EU har tagit ett stort kliv ut mot en arbetsmarknad som erbjuder stora arbetsmöjligheter. De har under ett år studerat till vårdbiträde som kombinationsutbildning inom utbildningsspår 3. Det innebär att vuxenutbildning har gett dessa kvinnor möjligheten att fortsätta läsa svenska och samtidigt tillgodogöra sig en yrkesutbildning, säger Liliana Melén, projektledare för Yrkesväg i Hagfors.

Målet: egen försörjning

Elevernas mål med utbildningen var att kunna försörja sig själva.

De var medvetna om att de behövde rätt yrkeskunskaper och bättre svenska för att uppnå sina mål. Den kombinationen skulle öka deras chanser att få ett jobb, säger Liliana Melén.

Anställning och vidare studier

Nu har flera av dem nått sitt mål, men är inte nöjda där.

De flesta har redan en anställning hos olika kommunala verksamheter som har stora behov av kompetent arbetskraft. Vägen dit har inte varit lätt, men den här gruppen har kämpat hårt för att nå sina mål. Men drömmarna stannar inte här. Eftersom skolan uppmuntrar till vidareutbildning har flera av kvinnorna i gruppen planer att fortsätta läsa vidare till undersköterskor höstterminen 2024, säger Liliana Melén och fortsätter:

Vi är så glada både för deras skull och för kommunen som idag har tillgång till flera välutbildade anställda som kommer att gynna våra verksamheter. Vi önskar våra nya vårdbiträden lycka till i arbetslivet!