Handledardag med fokus på språkutveckling

Yrkesväg i Arvika presenterade nyligen sin nya handledarutbildning för en referensgrupp. Fokus låg på språkutveckling, responsen var god och konceptet blir nu ett stående inslag.

Anna-Maria Nykvist är projektledare för Yrkesväg i Arvika.

Presenterades för referensgrupp

Tisdag den 30 januari presenterade Yrkesväg i Arvika den nya handledarutbildningen med fokus på språkutveckling. 25 deltagare från sfi (svenska för invandrare) och arbetsmarknads- och integrationsenheten, Arvika kommun, samlades för att få information och kunskap om mottagande av praktikanter och språkträningselever

– Syftet var att presentera handledarutbildningen för en referensgrupp. Deltog gjorde lärare på sfi samt handläggare, arbetskonsulenter och handledare inom arbetsmarknad och integration. Vi fick bra respons och det känns som vi har ett koncept vi kan köra på, säger Anna-Maria Nykvist, projektledare för Yrkesväg i Arvika.

Ska anordnas kontinuerligt

Konceptet blir nu ett stående inslag.

– Vi kommer att anordna detta kontinuerligt för de som är handledare på arbetsplatser och för våra elever inom praktisk sfi. Vi kommer också att anordna detta för arbetsgivare som en del i vår marknadsföring av praktisk sfi och handledarutbildning, säger Anna-Maria Nykvist.

Läs mer om Yrkesväg i Arvika på Arvika Näringslivscentrums hemsida.

Linda Östanbo, språkombudsutbildare.
Marcus Frödin, HR-konsult.