Gemensamt uppstartsmöte med alla projektpartners

Fler än 100 personer deltog under förmiddagen då projektpersonal och styrgruppsmedlemmar fick möta det centrala projektkontoret på Länsstyrelsen Värmland och projektets följeutvärderare.

Några punkter på agendan var presentation om bakgrunden till Yrkesväg, olika utvecklingsområden, planerade aktiviteter, kommunikation och rapportering. Deltagarna fick lyssna på bland annat Maria Edvardsson, delprojektledare i Karlstads kommun, som berättade om deras arbetsstruktur för Yrkesväg i Hammarö och Karlstad. Den strukturen kommer erbjudas alla delprojekt genom arbetet med lokala projektplaner.

Några av de andra presentationerna handlade om olika utvecklingsområden i Yrkesväg. Till exempel pratade Anders Hiller, SFI-lärare i Storfors och Anna-Maria Nyqvist, SFI-lärare i Arvika om vikten av att arbeta med elevinflytande och elevråd inom Komvux och SFI. Sara Johansson, SFI-lärare och verksamhetsutvecklare i Karlstad berättade om hur vi kan arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Aida Baxholm, projektledare på Länsstyrelsen i Örebro berättade om deras arbete med för AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens och vikten av att arbeta med att stärka målgruppens digitala kompetenser.

– Det känns kul att äntligen ha fått kicka igång projektet och vi ser så fram emot att få samarbeta med alla hängivna projektpartners de närmaste fyra åren. Vilken enorm samlad kompetens vi kommer ha i Yrkesväg! säger Marie Andersson, en av projektkoordinatorerna för Yrkesväg.