Idag kickar projektet Yrkesväg igång!

20 partners i Värmland, Örebro, Västra Götaland och Dalarna ska arbeta för att förbättra integrationen och möjligheterna för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Yrkesväg som har blivit beviljat över 111 miljoner SEK i projektmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden bygger vidare på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland, som drevs av Länsstyrelsen Värmland och genomfördes tillsammans med Region Värmland och åtta av länets kommuner. I Yrkesväg Värmland utvecklades en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell som kortat vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män.

Yrkesväg kommer att bygga vidare på utbildningsmodellen och lägga till ytterligare utvecklingsområden. Yrkesväg ska utveckla målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser för tredjelandsmedborgare inom Vuxenutbildningen i samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för målgruppens integration. Insatserna utvecklas i en modell med tre utbildningsspår som omfattar heltidsstudier där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser, samt praktiska inslag.

– Vi är glada och förväntansfulla över att få starta projektet Yrkesväg idag och ser fram emot att jobba med alla hängivna projektpartners. Vi tror och hoppas att Yrkesväg kommer att bli ett framgångsrikt projekt som leder till att öka integrationen och minska arbetslösheten bland tredjelandsmedborgare, säger Marie Andersson, projektkoordinator för Yrkesväg.

Yrkesväg pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Följ gärna oss gärna på Facebook www.facebook.se/yrkesvag och Instagram www.instagram.com/yrkesvag