Känn dig själv! Vuxen i Sunne och Hedemora

Det har hållits halvdagsutbildningar om materialet i Känn dig själv! Vuxen i både Sunne och Hedemora. Utbildningarna leddes av Katarina Puhls och Jeanette Ellström från Region Värmland som är centrala utvecklingsledare inom hälsa i projektet.

Jeanette Ellström, Ammi Sundberg och Katarina Puhls.

”Samtalskorten var bra”

Den 29 september samlades Yrkesväg Sunnes personal i Sunne för en halvdagsutbildning om materialet i Känn dig själv! Vuxen. Deltog gjorde medarbetare från SFI och arbetsmarknadsenheten.

Ammi Sundberg, delprojektledare i Sunne, var nöjd med utbildningen.

Jag tycker att samtalskorten var bra. De kommer jag att använda redan nästa vecka.

”Verkade genast intresserade”

Den 5 oktober var det Hedemoras tur. Här deltog 13 medarbetare från olika verksamheter.

Det var trevligt som vanligt och många verkade genast intresserade av att börja använda lådan. Det var 13 personer med och lyssnade. SFI-lärare, lärare från gymnasiet, skolsköterska, personal från arbtesmarknadsenheten, lärare på vuxenutbildningen med flera, säger Katarina Puhls.

14 kommuner har valt temat

Hälsa ingår i projektets strategiska temaområde F. Mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd som 14 kommuner valt att arbeta med. För dessa kommuner ingår en låda med materialet och en utbildning via utvecklingsledarna från Region Värmland.

Många i projektets målgrupp behöver få mer kunskap om mänskliga rättigheter, hälsa och föräldraskap. Det är områden är viktiga för att eleverna ska få en hållbar livssituation utifrån ett holistiskt perspektiv.

Personal inom olika verksamheter behöver därför utveckla metoder och verktyg i arbetet med att stärka deltagarnas kunskaper inom dessa områden. Känn dig själv! Vuxen är tänkt att användas som en del av detta arbete och kan användas av många olika professioner och verksamheter.

Det jag tycker är bäst med materialet är att det är så fritt. Det kan användas på så många olika sätt, i så många olika situationer. Varje gång jag genomför en övning får jag nya insikter, antingen om mig själv eller om andra, säger Katarina Puhls.

För och med tredjelandsmedborgare

Känn dig själv! Vuxen togs fram i projektet Värmland Integrerar som också finansierades genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Lådans innehåll är framtaget för, och tillsammans med, tredjelandsmedborgare.

Lådan innehåller material som syftar till att inspirera till medvetna val, uppmuntra till diskussioner och reflektioner kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och familjeliv. Materialet innehåller många olika typer av material och hjälpmedel, allt ifrån en torso till samtalskort att reflektera kring.

Här kan du läsa mer om Värmland integrerar.