Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av EU via Asyl-, migrations- och integrationsfonden och som ska bidra till att 

förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap utanför EU att etablera sig

i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Yrkesväg har 19 partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro, och pågår mellan 1 november 2022 till 30 juni 2026.
Länsstyrelsen Värmland är projektägare.

På den här webbplatsen kommer vi att dela nyheter, aktiviteter och resultat om projektet.