Projektledarträff i Yrkesväg

Den 22-24 februari var det dags för den första fysiska projektledarträffen i Yrkesväg som tog plats i Karlstad. Under tre dagar fick projektledarna lära känna varandra, prata om sina förväntningar på projektet och delta i den första av fyra utbildningstillfällen inom projektledarutveckling.

Under den första dagen av projektledarträffen fick alla deltagare under ledning av Annika Andersson och Josefina Rydén från Länsstyrelsen Värmland, delta i olika övningar för att lära känna varandra bättre och dela med sig av sina förväntningar och förhoppningar av projektet.

– Trots att vi redan har haft två digitala projektledarträffar sedan Yrkesväg startade, så är det jätteroligt och mycket värdefullt att träffas i verkligheten, säger Marie Andersson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.

Under den andra dagen genomfördes den första av totalt fyra projektledarutvecklingstillfällen som leddes av Hanna Wunsch Widoff och Anna Orbe från INDEA AB. Utvecklingstillfällena handlar om att stärka och utveckla sitt ledarskap, vad det gäller både projektledning och processledning. Fokus under det första tillfället var ”en levande process” som är den centrala kopplingen mellan processledning och ledarskap i projektform. De andra tre andra tillfällena kommer att ske under våren och början på hösten 2023.

– De här tillfällena är betydelsefulla för projektledarna i det fortsatta arbetet i Yrkesväg, då de får metoder och verktyg som direkt går att använda i sitt eget arbete och projektledarskap, säger Helena Bengtsson Edgren, en av tre projektkoordinatorer i Yrkesväg.

Sista dagen tittade alla i backspegeln, för att summera och utvärdera projektledarträffen och prata om vilka önskemål finns för framtida möten.

– Det har varit mycket fina och lärorika dagar, både när det gäller att utvecklas som projektledare och att få träffa och lära känna alla kollegor i projektet, som jag ser fram emot att få jobba med de närmsta åren, säger Sara Carlsson, en av tre projektkoordinatorer för Yrkesväg.