Projektledarträff och studiebesök

Den 10 januari hölls Yrkesvägs projektledarträff nummer elva. Samtidigt gjordes ett uppskattat studiebesök hos Vuxenutbildningen Karlstad.

Benita Antman, lärare, och Sandra Persson, verksamhetsutvecklare, informerade om praktisk SFI.

Beskrivning av utbildningsmodell

Projektledarträffen, som var den elfte i ordningen, hölls i Vuxenutbildningens lokaler i Alen, Tingvallagymnasiet.

Projektkoordinator Marie Andersson, Länsstyrelsen Värmland, presenterade den uppdaterade beskrivningen av, och ramar för, Yrkesvägs utbildningsmodell. Den yttre ramen beskrivs nu enligt följande:

”Att gå från läromedelsbaserat till erfarenhetsbaserat lärande med målet arbete och egen försörjning”.

Årets fokusområde

Därefter informerade Marie Andersson om årets fokusområde som är stöd till arbetsplatser och handledare inför och under språkträning, praktik och APL. Fokusområdet har valts med anledning av att många kommuner har svårt att hitta platser för sina elever.

Exempel på framgångsfaktorer och utvecklingsområden lyftes, exempelvis:

  • Plan för anskaffning av språktränings-, praktik- och APL-platser anpassade utifrån utbildningsspåren.
  • Samsyn mellan utbildningsanordnare och arbetsplatser om syftet med språktränings-, praktik- och APL-platserna och om förväntningar på eleverna.
  • Samsyn mellan utbildningsanordnare och arbetsplats om att språkutveckling är ett delat ansvar.

Studiebesök hos Vuxenutbildningen

På eftermiddagen anordnade Vuxenutbildningen Karlstad studiebesök hos:

  • Språkstödjare
  • Praktisk SFI
  • SFI-jobbet
  • Bransch-SFI
  • Jobbspår
  • Kombinationsutbildningar

”Inspiration och energi”

Både projektledarträffen och studiebesöket uppskattades av deltagarna.

Dragica Catibusic, projektledare Åmål, säger följande:

– Det är alltid så otroligt givande att träffa andra delprojektledare för erfarenhetsutbyte. Den information och studiebesök vi fick från Yrkesväg Karlstad var inspirerande och ledde till bra diskussioner.

Annika Andersson, projektkoordinator Länsstyrelsen Värmland, håller med:

– Det ger otroligt mycket att få besöka varandra och ta del av verksamheten som bedrivs, det som jag alltid tar med mig från våra träffar är inspiration och energi.

Lena Djuvfeldt och Andreas Halvardsson berättade om SFI-jobbet.
Marie Andersson informerade om beskrivning av utbildningsmodell samt årets fokusområde.