Samverkan för ökad integration i Hagfors

Deltagare i Yrkesväg i Hagfors besökte nyligen kulturskolan och fritidsgården i kommunen. Förhoppningen är att studiebesöken ska leda till att fler barn och unga får möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter.

”Mycket mer än bara platsen”

Liliana Melén är delprojektledare för Yrkesväg i Hagfors.

– SFI med de olika utbildningsspår som Vuxenutbildningen bedriver är mycket mer än bara platsen där utrikesfödda ska lära sig det svenska språket. Tack vare samverkan med kulturskolan och fritidsgården i Hagfors har eleverna på Praktisk SFI och Service varit på studiebesök och upplevt verksamheterna och ställt frågor kring arbetet som görs med barn och unga där.

”Öka sin sociala delaktighet”

Liliana Melén trycker på att samverkan är en viktig faktor för lyckad integration.

– Praktisk SFI arbetar med integration, som är en komplex fråga, och behöver hjälp av många andra aktörer i kommunen. Vi vill ge utrikesfödda som är bosatta i Hagfors möjligheter att öka sina kunskaper om det svenska samhället och därmed sin sociala delaktighet.

”Viktiga för familjelivet i Sverige”

De flesta utrikesfödda vuxna som studerar på Praktisk SFI är antingen föräldrar eller en viktig vuxen för barn.

– Genom utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” ,som vi kan erbjuda tack vare Yrkesväg, vill Vuxenutbildningen arbeta förebyggande och bidra till att den här målgruppen får mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, säger Liliana och fortsätter:

– Vi hoppas att studiebesöken leder till att flera utrikesfödda familjer söker sig till dessa verksamheter och därmed att flera barn och unga får bättre möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi tackar Emelie Sjöström på kulturskolan i Hagfors och ser fram emot att fortsätta förstärka vårt samarbete!