Strategiska temaområden – Viktigt komplement till arbete med utbildningsspår

Arbete med strategiska temaområden i Yrkesväg ska skapa förutsättningar för bättre stöd till elever i samverkan mellan olika verksamheter.

Det finns tio strategiska temaområden i Yrkesväg. Temaområdena är viktiga att arbeta med oavsett vilket eller vilka utbildningsspår som kommunen valt att arbeta med i projektet. Temaområdena har bland annat stort fokus på utveckling av nya metoder och arbetssätt i samverkan mellan olika verksamheter med elevens behov i fokus.

Projektets strategiska temaområden är:

  • Kartläggning och progressionsmätning
  • Uppföljning och analys
  • Studieavbrott och elever med låg eller ingen progression
  • Samordning och samarbete med arbetsgivare
  • Normkritisk studie- och yrkesvägledning
  • Mänskliga rättigheter, hälsokunskap och föräldraskapsstöd
  • Samverkan mellan AME, integration, IFO och extern utbildningsanordnare, digital kompetens, Språk- och kundkapsutvecklande arbetssätt med fokus på yrkeskunskap och anställningsbarhet
  • Elevinflytande och elevråd.

– Alla kommuner har valt temaområden utifrån de behov och förutsättningar som finns i respektive kommun och det kommer finnas möjlighet att välja till ytterligare temaområden längs vägen säger, Marie Andersson, projektkoordinator.

Projektet anordnar transregionala lärträffar kring varje strategiskt temaområde i syfte att kommunerna ska kunna utbyta idéer, kunskaper, metoder, material och erfarenheter med varandra.