Studiebesök gav inspiration till elevdemokrati

Arvika och Storfors arbetar framgångsrikt med elevdemokrati.
Nyligen kom Sunne och Hagfors på studiebesök för inspiration och erfarenhetsutbyte som redan gett resultat!
– Vi projektmedarbetare från Sunne fick med oss många fina idéer. I höst startar vi med mentorstid och klassråd, säger delprojektledare Ammi Sundberg.

Yrkesväg-delegation från Sunne och Hagfors på besök i Arvika.

Observation av klassråd

Yrkesvägs temaområde J handlar om elevinflytande och elevråd. Bakgrunden är att många deltagare inte har fått tillräckliga kunskaper kring möjligheter att påverka sin situation i olika frågor. Deltagarna behöver få förutsättningar att vara delaktiga och påverka den verksamhet de deltar i.

Arvika och Storfors arbetar framgångsrikt med elevdemokrati. Nyligen var projektmedarbetare från Sunne och Hagfors på studiebesök för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Först fick de observera klassråden där det blev många intressanta diskussioner om allt ifrån respekt för varandra till placering av eluttag. Flera deltagare berättade om hur det känns för dem att få påverka:

– Vi får säga vår åsikt och de lyssnar på oss.

– En del saker vi önskar blir verklighet. Andra saker kan inte bli det, men då får vi en förklaring varför.

– Klassråden och elevråden är jättebra. Vi vågar säga vad vi tycker.

Deltagare tillsammans med SFI-lärare och projektmedarbetare från Hagfors.
Klassråd pågår. Synpunkterna tas sedan med till elevråd.

Demokrati i klassrummen

Därefter berättade delprojektledarna Anna-Maria Nykvist, Arvika, och Anders Hiller, Storfors, om hur de arbetar med elevdemokratin samt höll en workshop om ämnet.

– Vi ska undervisa om demokrati och då ska vi naturligtvis också praktisera demokrati i klassrummen. Våra elever är experter på att vara elever i vår skola då är det naturligt att vi har en dialog med dem om hur vi ska bedriva vår verksamhet, säger Anna-Maria Nykvist och fortsätter:

– Vi har fått det här med klassråd och elevråd inarbetat i verksamheten. Det har bland annat lett till att eleverna har börjat reflektera över sitt eget lärande och hur de vill att lektionerna ska vara, ökad dialog mellan elever-lärare och elever-ledning, att eleverna uttrycker sina åsikter och fått ökad förståelse för demokrati. Insikten att eleverna själva kan påverka är viktig.

Anders Hiller om Storfors:

– Deltagarna har ett klassråd på egen hand. De vågar prata mer fritt om inte lärare är närvarande. Sedan redovisar en klassrepresentant för mig, som tar med det till rektor och sedan återkopplar till deltagarna. Förr var det mycket fokus på praktiska saker som datorer och lokaler. Nu har det skiftat till att handla om studier och framtidsutsikter. Upplägget fungerar bra för alla parter.

Delprojektledarna Anders Hiller, Storfors, och Anna-Maria Nykvist, Arvika.

Sunne startar klassråd till hösten

Delegationen från Sunne inspirerades till den grad att de ska starta med ett liknande upplägg.

– Vi projektmedarbetare från Sunne fick med oss många fina idéer. I höst startar vi med mentorstid och klassråd, säger delprojektledare Ammi Sundberg.

Hagfors-gänget fick också med sig mycket inspiration hem.

– Det kollegiala samarbetet under workshopen bidrog till att vidga vårt perspektiv på demokratiarbetet som görs genom elevinflytande. Vi kunde både ta del av materialet som Arvika skapat och använder och även se konkret hur lärandet av elevdemokrati sker genom deltagande i olika klassråd, säger Liliana Melén, delprojektledare i Hagfors.

Hon fortsätter:

– Elevinflytande är en viktig del av demokratiarbetet som skolan har som uppdrag. Det var så intressant att se hur Arvikas projektdeltagare lär sig om demokrati med hjälp av skolan som skapar möjligheter att de rent praktiskt deltar i demokratiska processer.

Sara Carlsson, projektkoordinator, och Anna-Maria Nykvist, delprojektledare, lyssnar till Anette Maack, rektor.

Viktigt för individen, verksamheten och samhället

Anette Maack är rektor för Vuxenutbildningen i Arvika och leder elevråden där klassrepresentanterna för fram åsikterna från klassråden.

– Elevdemokrati är viktigt för individen, för verksamheten och för samhället. För eleverna är det viktigt att känna att de vågar säga vad de tycker och de bli lyssnade på. Vågar de säga vad de tycker i skolan så vågar de göra det även i andra viktiga sammanhang. Det är så nyttigt för oss att få höra deras åsikter. En del är genomförbart, annat är inte genomförbart och då får vi förklara varför det är så, säger Anette Maack och fortsätter:

– De här eleverna är en väldigt stor grupp i vårt samhälle, så att inte få deras åsikter är ett hot mot demokratin. Här får de lära sig att reflektera över sin och andras åsikter, det startar en process. De får säga sin egen åsikt, lyssna på andras åsikter, lära sig att jämka och komma överens. Det är kärnan i demokratin som kan överföras i alla situationer i skolan, i hemmet och i livet.

Effekter för delaktighet och utbildningskvalité

Sara Carlsson är projektkoordinator på Yrkesvägs centrala projektkontor på Länsstyrelsen Värmland.

– Det var verkligen en inspirerande dag i Arvika. Det är väldigt glädjande att Sunne har bestämt sig för att starta med klassråd till hösten, då vi ser vilka effekter elevdemokrati får för både målgruppens delaktighet och utbildningskvalitén. Vi hoppas att fler kommuner följer efter, säger Sara Carlsson.

Här kan du läsa mer om projektets temaområde J – elevinflytande och elevråd.