Studiebesök på räddningstjänsten i Säffle

Elever på praktisk sfi vid Säffle Lärcenter gjorde nyligen ett studiebesök på räddningstjänsten i Säffle. Eleverna fick information om vad de ska göra om det börjar brinna. De fick testa att släcka en brand och se de olika utryckningsfordonen.