Välbesökt lärseminarium i Karlstad

Utvärderingsresultat, normkritik, normers påverkan på hälsan och interkulturell medvetenhet. Det stod på agendan på Yrkesvägs senaste lärseminarium för ett drygt hundratal deltagare.

Drygt hundratal på plats

Torsdag den 11 januari hölls ett lärseminarium i Karlstad. Deltog gjorde projektledare, projektägare, projektmedarbetare, projektkontoret, styrgruppsmedlemmar och andra nyckelpersoner i Yrkesväg. Totalt var det ett drygt hundratal representanter från nästan alla projektpartners.

Moderator för dagen var Beatrice Högå, enhetschef för social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland, och på agendan stod utvärderingsresultat, normkritik, normers påverkan på hälsan samt interkulturell medvetenhet.

Moderator Beatrice Högå, Länsstyrelsen Värmland.

Presentation av utvärderingsresultat

Först ut var Christina Ehneström och My Järnefelt från VETA Advisor, projektets externa utvärderare, som presenterade utvärderingsresultat med fokus på organisationsnivå, implementering och Yrkesväg-modellen.

Kommunerna som deltog i utvärderingen, Arvika Mora och Åmål, delade också med sig av sitt arbete och sina tankar.

Ewa Hjelm, SFI-lärare, berättade om hur Mora har integrerat arbetsmarknadskunskap i all SFI-undervisning.

Anna-Maria Nykvist, SFI-lärare, och Anette Maack, rektor för Vuxenutbildningen, delade med sig av hur Arvika jobbar aktivt med delaktighet genom elevrepresentation.

Åsa Lyhed, rektor för Vuxenutbildningen i Mora, och Karin Rolfsman, biträdande rektor för Vuxenutbildningen i Åmål, berättade om hur det var att delta i utvärderingen.

Gänget som pratade utvärderingsresultat. Christina Ehneström och My Järnefelt, VETA Advisor, tillsammans med Anna-Maria Nykvist, Arvika, Ewa Hjelm, Mora, och Anette Maack, Arvika.

Vad är normer?

Därefter var det dags för Fatima Kanu-Hedin från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på Karlstads kommun. Temat var: ”Vad är normer och varför är det så viktigt att vi är kritiska mot dem?”

Hon berättade om de sju diskrimineringsgrunderna och deltagarna fick fundera på när de bryter normen och när de är en del av normen – ”i stormens öga”.

Fatima Kanu-Hedin, Karlstads kommun.

Normers påverkan på hälsan

På samma tema fortsatte folkhälsostrategerna Marika Andersson och Elin Bergström från Region Värmland. Deras pass behandlade normers påverkan på hälsan, hur hälsan är ojämlikt fördelad mellan grupper i befolkningen och hur de begränsande normerna i samhället är en del av förklaringen.

Marika Andersson och Elin Bergström, Region Värmland.

Interkulturell medvetenhet

Sista passet handlade om interkulturell medvetenhet och fokuserade på frågorna: Hur olika varandra är vi människor egentligen? Hur mycket präglas vi av kultur och social inlärning? Höll i detta gjorde Rose Braidy och Linda Häggkvist från Föräldrastödet i Värmland tillsammans med Urban Norlander från Svenska Morenoinstitutet.

Rose Braidy och Linda Häggkvist, Föräldrastödet i Värmland, och Urban Norlander, Svenska Morenoinstitutet.

”Många nya tankar och insikter”

Att lärseminariet uppskattades av deltagarna märktes i Menti-utvärderingen där följande ord dominerade: samverkan, engagemang, inspiration, medvetenhet, självreflektion, insikt, förståelse och öppenhet.

Annika Andersson är en av projektkoordinatorerna på Länsstyrelsen Värmland.

– Det jag tar med mig är lyxen av att få utvärderas och få kontinuerlig feedback och temperaturmätning av var vi står och hur det går. Att vi med gemensamma krafter i vårt hållbargetsprojekt även kan göra mycket för att utvidga/utmana normer, säger Annika.

Dragica Catibusic är delprojektledare i Åmål.

– Lärseminariet var unikt på sitt sätt då nästan alla som är involverade i projektet på något sätt kunde delta. Fatimas presentation och övningar väckte många nya tankar och insikter om normer i samhället, säger Dragica.

Hedemora-delegationen på plats: Maria Almquist, Anders Stävhag, Tamara Zuljevic, Mostafa Geha och Anna-Lena Davidsson.