Utbildningsmodell

Yrkesväg bygger på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland där en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell utvecklades. Utbildningsmodellen kortade vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män. Projektet Yrkesväg fortsätter att utveckla modellen, målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser för denna målgrupp inom Vuxenutbildningen.

Yrkesvägs utbildningsmodell

Modellen består av tre utbildningsspår där språkundervisning, svenska för invandrare (SFI), integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser med praktiska inslag och på heltid. Integrerat i alla tre spår finns t.ex. även insatser som normkritisk studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, hälsokunskap, digital kompetens, föräldraskapsstöd och mänskliga rättigheter. I alla tre utbildningsspår ingår praktiskt lärande och arbetsgivare är därför en av våra viktigaste samarbetspartners.

  • Spår 1 – Arbetslivsorienterad SFI
    Här används en modell som kallas Praktisk SFI och som består av SFI, orienteringskurser på grundläggande nivå och språkträningsplats hos en arbetsgivare.
  • Spår 2Yrkesinriktad SFI och Jobbspår
    Här integreras SFI med yrkesinriktade kurser, delkurser och orienteringskurser, samt praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, för bli matchningsbar mot arbete, eller få förutsättningar att läsa vidare i spår 3.
  • Spår 3 – Kombinationsutbildning på gymnasial nivå
    Här integreras SFI eller svenska som andraspråk med en gymnasial yrkesutbildning och andra stödjande insatser.