Vill du veta mer om bakgrunden till Yrkesväg?

Projektet Yrkesväg Värmland är föregångare till projektet Yrkesväg.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om projektet Yrkesväg Värmland, hur det genomfördes och de resultat och erfarenheter som gjordes.

Yrkesväg Värmland | Länsstyrelsen Värmland (lansstyrelsen.se)