Yrkesväg jobbar aktivt med jämställdhet

För oss i Yrkesväg är det viktigt att jämställdhet genomsyrar hela projektet och vi kommer att jobba aktivt med jämställdhet på olika sätt. Ett exempel är genom ett av våra strategiska temaområden som handlar om att utveckla metoder och arbetssätt för att stärka målgruppens kunskaper inom mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa och föräldraskap.

Bland annat kommer projektets sjuksköterskor att utbilda och handleda kommunerna i att använda metodmaterialet ”Känn dig själv!  Vuxen”. Materialet består av en låda med innehåll som ska uppmuntra till diskussion och reflektion för att kunna göra medvetna val, som ska underlätta familjeliv, integration och öka möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete.

Via Föräldrastödet i Värmland kommer Yrkesväg erbjuda kommunerna en gruppledarutbildning i programmet Föräldraskap i Sverige som är ett samhällsorienterande grupprogram. Syftet med programmet är att utrikes födda föräldrar ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, bland annat jämställdhet.

Projektet kommer även arbeta med kompetenshöjande insatser för personal inom mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering.

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som vi hoppas ska bidra till ökad jämlikhet, jämställdhet och bättre hälsa och vi kommer att utvärdera dessa frågor under hela projekttiden.

Information om materialet ”Känn dig själv!  Vuxen”