Yrkesväg på MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter. Temat för 2023 års konferens i Helsingborg var ”Rätten till utbildning och arbete”. Representanter för Yrkesväg höll ett uppskattat föredrag om projektet.

Madeleine Bäckström, Sandra Persson och Marcus Wikh (digitalt) berättade om Yrkesväg.

Yrkesväg-representanter på plats

Mänskliga rättighetsdagarna hölls i Helsingborg i slutet av november. Yrkesväg representerades på plats av Madeleine Bäckström, rektor, och Sandra Persson, verksamhetsutvecklare, från Vuxenutbildningen Karlstad samt projektkoordinatorerna Josefina Rydén och Sara Carlsson från centrala projektkontoret på Länsstyrelsen Värmland.

Uppskattat föredrag och intressanta frågor

– Temat var som klippt och skuret för Yrkesväg och vi fick en programpunkt. Madeleine och Sandra stod för innehållet. David och Arif från Ica Wallinders och Marcus Wikh, ordförande i central styrgrupp, deltog på distans och berättade om sin medverkan i projektet, säger Josefina Rydén och fortsätter:

– Det var ett uppskattat föredrag med intressanta frågor från publiken. Fin feedback efteråt med publik som kom fram och var positiva och ville veta mer. Lärorika, inspirerande och fullspäckade dagar och väldigt roligt att få möjlighet att visa upp framgångsfaktorer i projektet Yrkesväg.

Lyfta frågor om mänskliga rättigheter

MR-dagarna arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen. Forumet är initierat och arrangerat av civilsamhället och projektägare är föreningen Ordfront.

På årets konferens lyftes temat ”Rätten till utbildning och arbete” ur en rad olika perspektiv. Programmet belyste hur maktstrukturer och bakgrundsfaktorer påverkar människors möjlighet att ta del av utbildning och arbete, samt hur uppfyllandet av dessa rättigheter stärker både individer och samhället i stort.

Mer information finns på mrdagarna.se

Mingel på MR-torget.
Madeleine Bäckström och Sandra Persson från Vuxenutbildningen Karlstad.