Årets samarbetspartners i Åmål

Ann-Kristin Frisk, Kulturskolan Åmål, och Lena Andrén, Andrén Motor, utses till årets samarbetspartners av Yrkesväg i Åmål. Synliggöra och lyfta Ykesväg Åmål har instiftat pris till samarbetspartners för att synliggöra det goda arbetet som görs och lyfta positiva exempel. Årets kommunala samarbetspartner Ann-Kristin Frisk, Kulturskolan Åmål, utses till årets kommunala samarbetspartner med följande motivering: ”Genom […]

Första året med Yrkesväg i Åmål

Fredag den 1 december anordnades den årliga Yrkesväg-träffen i Åmål. Syftet var en tillbakablick på vad de gjort under året som gått, var de står nu och hur de ser på framtiden. Många parter representerade Deltog i träffen gjorde projektpersonalen, styrgruppen, representanter från arbetsmarknadsenheten Jobbcentrum, individ- och familjeomsorgen, Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, samarbetspartners och […]

Grattis till nyutbildade vårdbiträden i Hagfors

I Hagfors är en grupp på nio kvinnor nu färdigutbildade vårdbiträden. Under ett år har de kombinerat yrkes- och språkstudier med målet att kunna försörja sig själva.Nu har flera av dem redan klart med jobb och planerar att studera vidare till undersköterskor.– Vägen dit har inte varit lätt, men de har kämpat hårt för att […]

Ökat elevinflytande på SFI i Arvika

SFI-eleverna i Arvika har fått ökat inflytande genom klass- och elevråd. Satsningen är en del av utvecklingsarbetet i projektet Yrkesväg. Här skriver projektledaren Anna-Maria Nykvist mer om resan från hösten 2022 till nu. En del av Yrkesväg Under hösten 2022 inleddes arbetet med att införa elevinflytande på SFI (Svenska för invandrare) som en del av […]

Yrkesväg i Dalarna uppmärksammas

Yrkesvägs framgångsrika arbete i Dalarna uppmärksammas i en artikel där delprojektledarna Anders Rosell, Orsa, och Anna Danielsson, Mora, intervjuas. Språkträning och praktik De två delprojektledarna lovordar projektets upplägg med en kombination av språkundervisning och praktik. – Det här är något som har saknats tidigare. Projektet är ett bra sätt att öka kompetensförsörjningen, säger Anders. Anna […]

Känn dig själv! Vuxen i Sunne och Hedemora

Det har hållits halvdagsutbildningar om materialet i Känn dig själv! Vuxen i både Sunne och Hedemora. Utbildningarna leddes av Katarina Puhls och Jeanette Ellström från Region Värmland som är centrala utvecklingsledare inom hälsa i projektet. ”Samtalskorten var bra” Den 29 september samlades Yrkesväg Sunnes personal i Sunne för en halvdagsutbildning om materialet i Känn dig […]