Yrkesväg presenterades på jämställdhetskonferens

Idag har Maria Edvardsson, delprojektledare i Yrkesväg, Karlstad och Madeleine Bäckström, rektor på vuxenutbildningen Tingvalla i Karlstads kommun berättat om Yrkesväg på Genius 2023 på KCCC i Karlstad.
Madeleine Bäckström från Karlstads kommun berättar om Yrkesväg på Genius 2023.

Genius är den näst största konferensen i Sverige om jämställdhet. Här träffas människor för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra.

– Det är viktigt att vara med på den här konferensen därför att vi behöver lyfta fram Yrkesvägs målgrupp, personer med medborgarskap i ett land utanför EU, som en viktig resurs i samhället och på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att vi alla hjälps åt i arbetet med att ge dem rätt förutsättningar för att kunna göra det, säger Maria.

Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Yrkesväg kommer att jobba med jämställdhet på olika sätt under hela projekttiden. I en artikel beskrivs arbetet.