Film om Yrkesväg

Bild på Yrkesväg-, Länsstyrelsen Värmland- och EU-logotyp samt text november 2022 - juni 2026.

Vill du veta bakgrunden till Yrkesväg? Vilka de goda resultaten är som projektet bygger vidare på? Och hur projektets utbildningsmodell ser ut? I en kort film får du veta mer.

Yrkesväg presenterades på jämställdhetskonferens

Maria Edvardsson och Madeleine Bäckström, Karlstads kommun berättar om Yrkesväg på Genius2023

Idag har Maria Edvardsson, delprojektledare i Yrkesväg, Karlstad och Madeleine Bäckström, rektor på vuxenutbildningen Tingvalla i Karlstads kommun berättat om Yrkesväg på Genius 2023 på KCCC i Karlstad.

Yrkesväg jobbar aktivt med jämställdhet

Man och kvinna på en våg. Symbol for equality

För oss i Yrkesväg är det viktigt att jämställdhet genomsyrar hela projektet och vi kommer att jobba aktivt med jämställdhet på olika sätt. Ett exempel är genom ett av våra strategiska temaområden som handlar om att utveckla metoder och arbetssätt för att stärka målgruppens kunskaper inom mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa och föräldraskap.

Lära av varandras erfarenheter

Händer som håller i glödlampor. Symbol för dela idéer.

Under fyra transregionala lärträffar har delprojektledare och projektpartners i Yrkesväg fått möjlighet att ta del av utvecklingsarbetet med de tre utbildningsspåren som ingår i utbildningsmodellen som togs fram i Yrkesväg Värmland, och som nu används i Yrkesväg.

Projektledarträff i Yrkesväg

Projektledare för Yrkesväg står uppställda i en grupp

Den 22-24 februari var det dags för den första fysiska projektledarträffen i Yrkesväg som tog plats i Karlstad. Under tre dagar fick projektledarna lära känna varandra, prata om sina förväntningar på projektet och delta i den första av fyra utbildningstillfällen inom projektledarutveckling.

Uppstartsfas i Yrkesväg – Vad gör vi nu?

bild på anslagstavla med nålar och rubriker med fas 1, fas 2, fas 3.

Projektet Yrkesväg började den 1 november 2022 och pågår till den 30 juni 2026. Projektet är uppdelat i tre olika faser för att det ska vara lättare att veta var man befinner sig i projektet och enklare att följa projektets utveckling.

Gemensamt uppstartsmöte med alla projektpartners

Mentimeter ordmoln med rubriken ett ord som beskriver din förväntan på Yrkesväg. Ord som sticker ut är integration, utveckling, samverkan förändring och stegförflyttning.

Fler än 100 personer deltog under förmiddagen då projektpersonal och styrgruppsmedlemmar fick möta det centrala projektkontoret på Länsstyrelsen Värmland och projektets följeutvärderare.